V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita jsme realizovali celkem dva projekty a pořídili dvě elektroauta.

Nejprve v rámci IV. výzvy se jednalo o projekt „Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům pana Jakuba Štěpánka“ s termínem realizace 14. února roku 2019 až 14. března roku 2020.

Z celkových způsobilých výdajů ve výši 450 tisíc korun nám byla poskytnuta dotace ve výši 337,5 tisíce korun. Předmětem investice byl vůz Tesla Model 3.

Používání elektromobilu se nám osvědčilo, a proto přistoupili jsme v termínu 24. března roku 2020 až 31. prosince 2021 v rámci V. výzvy uvedeného dotačního titulu k realizaci projektu „2. fáze Pořízení elektromobilů k podnikatelským účelům Jakuba Štěpánka“.

Pořídili jsme elektromobil Kia EV6, přičemž způsobilé výdaje činily celkem 1 202 149 korun a poskytnutá dotace byla ve výši 360 644,70 korun.

Celkový přínos z obou projektů je postupný přechod k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilů.

Kia EV6 Foto: poskytnuto Jakubem Štěpánkem
Avatar
Jakub Štěpánek