Služby na míru, jednoduchá a minimální administrativa, rovné podmínky pro všechny, finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení či možnost zapojit se do doplňkových projektů. To jsou jen některé z výhod, které obcím přináší spolupráce se společností REMA Systém.

Ta se při poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství může opřít o robustní a kvalitně nastavenou sběrnou síť. Letos v jejím rámci Češi odevzdali rekordních více než 27 tisíc tun odpadních elektrospotřebičů.

V roce 2022 odevzdali obyvatelé České republiky v rámci sběrné sítě kolektivního systému REMA Systém přes 27 tisíc tun vysloužilých elektrozařízení, což je nejvíce v 18leté historii společnosti. Za rekordními výsledky stojí dlouhodobě budovaná a kvalitně nastavená sběrná síť, ale například také čím dál větší zapojení obcí. Pro ty je v době stále sílících ekologických snah důležité umožnit svým občanům je legálně a zdarma odevzdat k ekologické recyklaci. Obce ve spolupráci s kolektivním systémem zároveň zřízením míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení pomáhají výrobcům elektroniky plnit zákonnou povinnost zajistit zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů.

Kolektivních systémů v České republice působí hned několik. Podle čeho tedy mohou představitelé obcí vybírat toho nejlepšího partnera pro řešení svých potřeb v oblasti odpadního elektra? „Pro řadu obcí je důležitá jak kvalita služeb, tak například i míra doprovodné administrativy. Klíčové pro starosty mnohdy je i to, zda je pro zajištění svozu potřeba splnit nějaké podmínky,“ popisuje zkušenosti z jednání s obecními samosprávami Petr Kubernát za společnost REMA Systém. Ta své služby poskytuje 1 060 obcím napříč celou Českou republikou.

10 důvodů, proč zvolit REMA Systém

Společnost REMA Systém obcím nabízí pomocnou ruku v oblasti nakládání s odpadním elektrozařízením v podobě možnosti využívat kvalitních služeb za férových podmínek. Umožňuje všem obcím uzavřít skutečná partnerství bez ohledu na jejich velikost či geografickou dostupnost.

1) Uzavřít smluvní partnerství umožňujeme obcím všech velikostí a napříč celou Českou republikou. Nabízíme shodné podmínky fungování jak velkým městům, tak nejmenším vesnicím.

2) Flexibilně se přizpůsobíme požadavkům. Spolupráce může probíhat formou jednorázových svozů nebo dlouhodobé smluvní spolupráce.

3) Odvoz provádíme již od hmotnosti 100 kg.

4) Objednávky svozu jsou rychlé a jednoduché, s minimální administrativou. Stačí vyplnit online formulář.

5) Odvoz realizujeme nejpozději do 10 pracovních dní. Reálně to však bývá i dříve, dlouhodobě se totiž průměrná doba svozu pohybuje kolem 5 pracovních dní.

6) Zajišťujeme rovněž jednorázové akce typu sezónních svozů a pomůžeme i při organizaci různých sběrových či ekologických soutěží.

7) Nabízíme bezplatné odborné poradenství k problematice odpadních elektrozařízení a baterií.

8) Každý sběrný dvůr nebo sběrné místo obce, které se stanou součástí systému REMA, získá finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve výši 0,50 Kč/kg.

9) Spolupracujícím obcím nabízíme možnost využít výhodnějších podmínek svozů pro občany s projektem Buď líný. Ten občanům přináší možnost bezplatného svozu elektrozařízení včetně baterií přímo z jejich domácnosti.

10) Každá obec se může rovněž zapojit do našeho projektu  Zelená obec. Ten je zaměřen na sběr baterií a drobných odpadních elektrozařízení a podporuje uvědomělé nakládání občanů s tímto druhem odpadu. Ke konci roku 2022 bylo do projektu Zelená obec zapojeno již 855 obcí.

Služby pro lidi i pro planetu

REMA Systém je spolehlivým partnerem nejen obcím, ale také firmám, školám, dalším organizacím i koncovým spotřebitelům. „I díky našim projektům, jako je Zelená obec, Zelená firma, Zelená škola či Buď líný, REMA v rámci tržní soutěže a principů moderního a inovativního kolektivního systému na poli efektivity třídění, sběru a samotné recyklace stále drží čelní pozici. To vše v plné shodě s legislativními požadavky a interními standardy kolektivního systému,“ doplňuje David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém, a. s.

Například díky zmíněné službě Buď líný, kterou REMA Systém nabízí, si lidé mohou nechat odvézt vysloužilé elektrospotřebiče přímo od svého domu. Podmínkou je množství alespoň 10 kilogramů, následně si lze přes online formulář nebo po telefonu objednat bezplatný svoz. Pro množství do celkové hmotnosti sto kilogramů si přijede kurýrní služba, větší množství odveze svozové vozidlo. „Vysloužilé elektrospotřebiče jsou pro domácnost stejná zátěž jako každé jiné harampádí, které se doma zbytečně hromadí. V některých případech může být takové skladování přinejmenším nerozumné až rizikové. Vzhledem k mnoha využitelným i nebezpečným materiálům musejí být vysloužilé elektrospotřebiče řádně recyklovány, aby se maximum využitelných materiálů dostalo znovu do oběhu, čímž se šetří přírodní zdroje,“ vysvětluje David Chytil.