V Německu bylo vloni instalováno 7,2 GW nových fotovoltaických elektráren. Přírůstek jejich výkonu tak meziročně vzrostl o 28 procent. Ve svých předběžných datech to uvádí německá solárních asociace BSW Solar. Německo je však daleko od přírůstku výkonu elektráren potřebného k dosažení svého cíle pro rok 2030.

Evropská energetická krize způsobila v loňském roce rostoucí zájem o střešní instalace fotovoltaických elektráren pro rodinné domy. Těch byly v Německu v loňském roce instalovány téměř tři GW, což představuje o čtyřicet procent vyšší nárůst nového výkonu než v roce 2021. Meziroční pokles nového instalovaného výkonu zaznamenaly instalace fotovoltaických elektráren na střechách firemních budov. Těch bylo vloni instalováno něco málo přes 1,2 GW.

V případě pozemních instalací elektráren podporovaných podle zákona o obnovitelných zdrojích energie, tedy těch, které svou podporu soutěží v aukcích, přibylo vloni 2,4 GW, což je o 70 procent více než v předešlém roce. Elektráren financovaných na základě smluv o výkupu elektřiny, tedy mimo režim podpory podle zákona o obnovitelných zdrojích, přibylo vloni 0,8 GW. To je o 22 procent více než v roce 2021.

Na konci roku 2022 bylo v Německu v provozu 2,65 milionu fotovoltaických elektráren o celkovém instalovaném výkonu 66,5 GW. Solární elektrárny vyrobily vloni 62 TWh elektrické energie, a podílely se tak dvanácti procenty na čisté výrobě elektřiny v zemi.

Německo si stanovilo cíl dosáhnout do roku 2030 instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren ve výši 215 GW. To představuje více než trojnásobek současného stavu. Dosažení tohoto cíle by vyžadovalo instalaci více než 21 GW fotovoltaických elektráren ročně, tedy trojnásobku loňského přírůstku.

Situaci nepřispívá fakt, že se Německu vloni nepodařilo naplnit aukce na podporu výstavby jak střešních, tak i pozemních fotovoltaických elektráren.

Článek byl publikován na webu oenergetice.cz.

Redakce oEnergetice.cz
Redakce oEnergetice.cz

Internetový portál oEnergetice se zaměřuje na zpravodajství a odborné články z energetického sektoru, nabídky práce a monitoring médií.