Koncem září otevřel řetězec McDonald’s novou restauraci v Benátkách nad Jizerou. Je v pořadí stodvanáctá, ale zároveň i první. Zelené technologie a energeticky úsporné spotřebiče i osvětlení z ní dělají ekologicky nejšetrnější „Mekáč“ v Česku.

Výkonná fotovoltaika pokryje spotřebu elektřiny v chladicí a mrazicí místnosti, kde se skladují potraviny. Tepelná čerpadla zajistí vytápění a chlazení restaurace. Sběrník dešťové vody pomůže k zavlažování. K nižší spotřebě pomůže také nízkoenergetické osvětlení uvnitř restaurace i na venkovním parkovišti, kde mohou zákazníci využít čtyři dobíjecí stanice pro elektromobily. Kuchyň je vybavena moderními grily a fritézami.

Budování a podobu nejšetrnější restaurace McDonald’s v České republice popisuje v rozhovoru její provozovatel, zkušený franšízant Zdeněk Prajs.

Nedávno jste otevřel ekologicky nejšetrnější pobočku McDonald’s v Česku. Kdy se o takové podobě restaurace rozhodlo?

Vybudování nové restaurace od vytipování vhodné lokality přes zpracování projektu až po stavbu trvá několik let a je plně v kompetenci české pobočky McDonald’s. Já osobně jsem byl k projektu přizván zhruba rok před otevřením, kdy jsme diskutovali o podobě interiéru nebo vybavení jednotlivými stroji. Tehdy mi byla představena i podoba všech ekologicky šetrných technologií.

Co bylo hlavním impulzem pro budování „zelené“ restaurace?

Šetrné podnikání je dlouhodobou strategií McDonald’s. Snažíme se proto co nejvíce snižovat dopad své činnosti a působení na životní prostředí a být co nejšetrnější k přírodě a okolí.

Mohl jste se inspirovat u některých poboček řetězce v zahraničí?

Ano, všechny tyto chytré a zelené technologie, prvky a postupy mezi sebou v rámci celosvětové sítě McDonald’s sdílíme. Díky tomu můžeme naše restaurace neustále vylepšovat. A některé technologie, jako třeba tepelná čerpadla, jsme již využili i u jiných restaurací v Česku.

O kolik je vybudování takové restaurace dražší v porovnání se standardní pobočkou odpovídající velikosti?

Vybudovat restauraci není levná záležitost, ani když se jedná o její standardní typ. Pokud je navíc vybavena moderními a chytrými technologiemi, které snižují její závislost na fosilních zdrojích paliv, je ten nárok na finance ještě větší. Přibližně se jedná o patnáctiprocentní nárůst. Na druhou stranu jsou tyto vyšší vstupní náklady vykompenzovány následnou sníženou spotřebou energie.

Jak velká by naopak měla být úspora v provozních nákladech, zejména na energiích a vytápění?

Ekologickou šetrnost zajišťuje výkonná fotovoltaika. Díky ní je pokryta celoroční spotřeba chladicí a mrazicí místnosti, kde se skladují veškeré suroviny. Samozřejmostí je také použití nízkoenergetického osvětlení uvnitř restaurace i na venkovním parkovišti a systému elektronického monitoringu spotřeb všech médií, abychom zajistili jejich co nejefektivnější využití a eliminovali nežádoucí přebytky. Zároveň používáme technologicky vyspělé grily a fritézy, které mají nižší spotřebu elektrické energie než starší typy těchto zařízení. Celkově tak ušetříme zhruba dvacet procent nákladů. Změnil se nám také energetický mix, protože se obejdeme zcela bez zemního plynu.

Jak lze vyjádřit úspory v dopadech na životní prostředí?

Využití sluneční energie není jedinou novinkou, díky které je nová restaurace šetrnější k životnímu prostředí. Restaurace je také vybavena nádrží na dešťovou vodu, která poslouží k zavlažování jejího okolí, a celou restauraci vytápí a chladí tepelná čerpadla. Zároveň budou zákazníci moci využít hned čtyři dobíjecí stanice pro elektromobily. Díky těmto opatřením snižujeme spotřebu vody a také se podílíme na rozvoji elektromobility.

Proč padla volba právě na Benátky nad Jizerou? Souviselo to nějak s městem samotným, vhodným prostorem, nebo s vaší zkušeností s provozem u dálnice D10?

Místo je pro nás zajímavé s ohledem na vysoký zákaznický potenciál, protože leží na dálnici D10 mezi Mladou Boleslaví a Prahou, a navíc na hlavním silničním tahu mezi Lysou nad Labem a Mělníkem. Vedení města Benátky nad Jizerou kladlo velký důraz na minimalizaci dopadu naší činnosti na životní prostředí a vzhledem k tomu, že taková je i naše dlouhodobá strategie, jednalo se o ideální lokalitu. My jsme navíc vytvořili přibližně sedmdesát pracovních příležitostí pro místní a zájemce z blízkého okolí. Spolupráce byla proto vítána z obou stran a já jsem za to moc rád.

S jak velkým počtem zákazníků a vydaných položek počítáte ve svých plánech?

Očekáváme, že restauraci může ročně navštívit více než milion zákazníků.

První dvě restaurace jste převzal na začátku roku 2020. Jak hodnotíte období, kdy jste v byznysu prožil covid, zotavení a teď nástup inflační a energetické krize?

Bylo to období, kdy se výrazně změnily nároky na rychlost našeho rozhodování a na naši schopnost reakce na změny. Velmi dobře nám fungovala spolupráce s centrálou McDonald’s, kdy pro nás ve velmi krátkém čase dokázali připravit řadu opatření, která nám pomohla udržet v otevřených restauracích vysokou návštěvnost. Měl jsem také velkou radost, že jsme během covidu dokázali udržet všechny zaměstnance a nemuseli jsme propouštět.

V čem spatřujete největší výhody franšízového podnikání ve srovnání s manažerskou prací ve velkých potravinářských společnostech?

V případě McDonald’s nejvíce oceňuji sílu značky, propracované provozní postupy a výborný systém tréninku, který mi výrazně usnadňuje moje podnikání. Pro mě osobně pak vidím největší přínos ve flexibilitě uspořádání pracovního a osobního života a v mnohem efektivnějším využití svého času.

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.