Agrese Ruska vůči Ukrajině obnažila naši závislost na dovozu ruských fosilních paliv a dala do první linie otázku energetické bezpečnosti. Ozývají se hlasy k opuštění Green Dealu. Nenechme se ale zmást absurdními argumenty, že je Green Deal postaven na dovozu plynu. Nenechme zneužívat tuto situaci k zastavení inovací – klimaticky neutrální unie bude také unií nejvíce energeticky bezpečnou.

Je to tvrdé probuzení pro Evropu. Rusko je hlavním vývozcem ropy, zemního plynu, ale také uhlí do Evropy – naše schopnost postavit se jeho expanzi je touto závislostí omezena. Rusko proti evropské klimatické politice dlouhodobě vystupuje a směřuje proti ní také svou hybridní válku v evropských zemích – vlastní energetické zdroje Evropy mu vyráží z ruky geopolitické páky.

V prvním šoku z blízké války se může zdát být vhodné vrátit se k jistotám domácího uhlí a výhodnost toho nám budou vnucovat zejména ti, kdo z tohoto obratu budou mít ekonomický prospěch. Green Deal je ale cestou, jak řešit krize obě. Nedělejme proto věc zdánlivě snadnou, ale tu opravdu správnou. A tím jsou již roky známé, nastokrát opakované, ale stále relevantní úkoly, které jsme ale bez podnětu vnější hrozby příliš dlouho zanedbávali: využít všechny dostupné obnovitelné zdroje.

Proč mít jen sto tisíc solárních střech, jak chce vláda, když můžeme využít každou vhodnou? Velké obnovitelné zdroje musí konečně získat veřejnou podporu. Pomozme také všem rodinám, včetně těch, které mají hlouběji do kapsy, žít v takovém bydlení, které bude úsporné a poháněné vlastními zdroji. Pomůže to nejen naší bezpečnosti a rozpočtu stovek tisíc domácností.

Dále, energeticky soběstačných obcí aby na prstech spočítal, mohly by jich ale být tisíce. Nastavme konečně pravidla pro komunitní energetiku a podpořme obce v jejich projektech využití větru, solárů nebo bioodpadu v obecní bioplynové stanici. Všechna tato opatření zúží prostor, který po opuštění od uhlí v roce 2033 budeme muset zaplnit plynem. Ten konec konců nemusí proudit pouze z Ruska – Evropská unie se bude muset spoléhat mnohem více sama na sebe a rozvíjet tak vnitrounijní obchod se syntetickým plynem z obnovitelných zdrojů nebo čisté elektřiny.

Anna Kárníková
Anna Kárníková

Anna je v Hnutí DUHA je zodpovědná za celkové řízení organizace a strategický rozvoj. Do neziskového sektoru přišla po působení na Úřadu vlády, kde vedla Odbor pro udržitelný rozvoj, a v německé nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung. V roce 2018 vedla Centrum pro dopravu a energetiku. Vystudovala Evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a politiky životního prostředí na London School of Economics. Se svým mužem včelaří v Praze ve Stromovce.