Energetická krize ukázala, jak důležitý je pro nás co nejrychlejší přechod na nízkoemisní zdroje, říká Kateřina Bohuslavová, Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ. Zdůrazňuje, že firma už dnes takto vyrábí více než šedesát procent elektřiny.

Změnila současná energetická krize uvažování o udržitelnosti v rámci celého energetického sektoru?

Ukazuje se, že přechod na nízkoemisní zdroje zároveň posiluje soběstačnost, bezpečnost a stabilitu dodávek energií. Pokud nám tedy současná situace něco ukázala, tak to, že bychom měli tento proces pokud možno ještě zrychlit. O což se snaží i Evropská unie svým plánem RePowerEU.

Posunuly se nějak cíle ČEZ?

Ty dlouhodobé cíle – včetně směřování ke klimatické neutralitě – se nemění. Víme ale, že chceme a potřebujeme uskutečňovat své plány co nejrychleji. Krátkodobé plány se proměnit musely. Například se odložilo odstavení černouhelné elektrárny Dětmarovice, protože stabilita dodávek měla jasnou prioritu. Z těch tří písmen ESG dostalo větší důraz ono „S“, tedy společnost, protože cítíme odpovědnost za zajištění dodávek elektřiny pro naše zákazníky.

Platí i v nové situaci dlouhodobý plán odklonu od uhlí? Ve Vizi 2030 počítáte s tím, že podíl elektřiny vyrobené z uhlí klesne na 12,5 procenta.

Plán dlouhodobého odklonu od uhlí stále platí. V energetice se musejí dělat strategie na dlouhá léta, spíše desítky let, dopředu. Proto musejí být takové, aby zvládly i určité šoky, jakým je teď energetická krize, ještě vyhrocená ruskou invazí na Ukrajinu. Stejně tedy platí i plán na vybudování obnovitelných zdrojů o celkovém výkonu šest gigawatt.

Česko chtělo dlouhodobě sázet na kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů. Dá se říci, že současná situace potvrzuje správnost tohoto plánu?

Jsme malá země uprostřed Evropy bez přístupu k moři. Nijak zvlášť tu nesvítí ani nefouká, jádro se pak nabízí jako logický zdroj energie. Navíc jsme dlouhodobě špičkou v oblasti bezpečnosti jaderného provozu. Je pro nás rozhodně dobře, že bylo jádro dočasně uznáno na evropské úrovni za bezemisní zdroj. Myslím, že jaderné elektrárny jsou skutečně rodinným stříbrem naší země.

Časem se asi prosadí i takzvané malé modulární reaktory…

Je to nová technologie. K plnohodnotnému využití musí ještě urazit kus cesty. Ale pak mohou tyto malé modulární reaktory dále přispět k energetické soběstačnosti Česka i jednotlivých regionů. Navíc se u nás jádro tradičně těší vysoké podpoře veřejnosti, která se po ruské invazi dostala na rekordní hodnoty.

V roli hlavní manažerky přes udržitelnost vidíte ČEZ ve srovnání s ostatními evropskými energetikami. Jak si vaše společnost stojí?

Myslím, že se už pomalu blížíme k cíli, který jsme si dali, což je být mezi dvaceti procenty nejlépe hodnocených firem z pohledu ESG ratingů. Porovnávání mohou lehce komplikovat odlišné metodiky ratingových agentur, ale v souhrnných agregátorech jsme právě na těch pozicích, kde chceme být.

Vaše zpráva o udržitelném podnikání, to je zhruba sto stran detailních údajů. Kdybyste měla pro čtenáře vypíchnout jeden, který by to byl?

Byla by to otázka biodiverzity. ČEZ je v této oblasti velmi dobrý a možná o tom zatím málo mluví. Pokud se budou chtít lidé dozvědět více, najdou vše ve velmi pěkné podobě na našich webových stránkách. Uvidí, že ČEZ již není uhelnou společností, ale moderní firmou, která vyrábí více než šedesát procent elektřiny z bezemisních zdrojů a je na cestě k dosažení klimatické neutrality do roku 2040.

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.