Posláním ČEZ je zajišťovat bezpečnou a spolehlivou energii, která je šetrná k životnímu prostředí. Aktivně se ovšem podílí i na řešení současné evropské energetické krize a snaží se snižovat okamžité dopady extrémně vysokých cen energií na koncové zákazníky.

Uhlíková neutralita do roku 2040. To je hlavní cíl strategie Čistá Energie Zítřka. ČEZ v jejím rámci postupně snižuje emise při výrobě, investuje do získávání energie z udržitelných zdrojů i do inovativních energetických řešení. ČEZ chce totiž zachovat naši krajinu budoucím generacím co nejčistší.

Dlouhodobou prioritou ČEZ jsou investice do bezemisních jaderných zdrojů i do modernizace stávajících jaderných elektráren. Dále staví nové obnovitelné zdroje energie, investuje i do technologií pro akumulaci elektrické energie a do roku 2030 plánuje postavit šest GW obnovitelných zdrojů a navýšit kapacitu pro ukládání energie na minimálně 300 MWe.

To vše je nutné, aby mohla být snížena výroba elektřiny především z uhlí, jehož spalováním se do atmosféry uvolňuje nejvíce emisí. To vše se samozřejmě odehrává za nynější energetické krize. Současná situace nemá jednoduché a okamžité východisko, proto ČEZ aktivně přichází s opatřeními, která zajistí bezpečnou, bezemisní a cenově dostupnou energii.

ČEZ je firma ze sedmdesáti procent vlastněná státem. Zbylých třicet procent akcií je obchodovaných na burze. Rozhodující vliv na fungování společnosti tak má pochopitelně stát, ČEZ ovšem nezapomíná na odpovědnost vůči tisícům drobných akcionářů.

Za současného stavu sice zisky ČEZ významně rostou, ale z toho mohou těžit i občané. S rostoucími zisky totiž rostou i příjmy do státního rozpočtu. Díky tomu může stát nabízet potřebným pomoc s platbami za drahé energie.

ČEZ se snaží najít řešení, jak z energetické krize ven. V rámci krátkodobých opatření se snaží snižovat dopady vysokých velkoobchodních cen na koncové zákazníky.

 • Pro jadernou elektrárnu Temelín zajistil dva nové dodavatele paliva. Ani jeden z nich není z Ruska.
 • Pronajal kapacity LNG terminálu v Nizozemsku a pro plyn zajistil přepravní trasy do Česka. Tato zásoba  pomůže pokrýt třetinu roční spotřeby plynu v Česku už od letošního podzimu.
 • Konzervativním přístupem k nákupům elektřiny zaručuje, že stálým zákazníkům se zdražení projeví až s odstupem času a v menší míře. ČEZ  totiž nakupuje elektřinu dopředu a postupně, čímž rozprostírá riziko velkého zdražení.
 • ČEZ také dlouhodobě podporuje aktivity vedoucí k snižování spotřeby.

Na střednědobých opatřeních ČEZ intenzivně spolupracuje s českou vládou. Jde o diverzifikaci zdrojů (zejména plynu), aby Česká republika byla co nejméně závislá na dodávkách z Ruska.

 • Rozšíření počtu dodavatelů plynu pomůže k výraznému snížení cen plynu ze současných úrovní.
 • Chytrá energetická řešení pomohou ušetřit domácnostem, firmám, obcím, nemocnicím, školám i dalším institucím. ČEZ střešní fotovoltaiky, tepelná čerpadla a energetické úsporné projekty nejen nabízí, ale pomáhá zákazníkům také s čerpáním dotací na tyto investice.

Dlouhodobá opatření – především strategie Čistá energie zítřka – zajistí Česku bezpečnou, bezemisní a cenově dostupnou energii. ČEZ proto bude v budoucnu investovat hlavně  do obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren a snažit se o další diverzifikaci zdrojů.

 • Byl zahájen tendr na nový jaderný zdroj v Dukovanech.
 • Připravuje se stavba malého modulárního reaktoru.
 • Do roku 2030 ČEZ vybuduje 6 GW obnovitelných zdrojů energie, přičemž do roku 2025 jich zvládne zajistit 1,5 GW.
 • Uhlíková neutralita výroby energie v ČEZ do roku 2040.
 • Investice do inovativních energetických řešení. ČEZ je aktivní v rozvoji elektromobility, výrobě baterií i vodíkových technologií.
 • Podpora decentralizované a bezemisní energetiky.

Skupina ČEZ zastřešuje výrobu, těžbu, distribuci a prodej elektřiny a je významným přispěvatelem do státního rozpočtu (mimo jiné i k pokrytí nákladů na úsporný tarif). Hlavním posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečné a spolehlivé dodávky energií.

Pro udržitelnou budoucnost je nejdůležitější část ČEZ ESCO, jejímž cílem je být lídrem v oblasti efektivních, úsporných a ekologicky šetrných energetických řešení. Jen za loňský rok zákazníci ČEZ ESCO uspořili energie za zhruba 244 milionů korun, a díky tomu navíc nebylo do vzduchu vypuštěno zhruba 48 800 tun CO2, což představuje 17 dnů provozu běžného elektrárenského uhelného bloku o výkonu 100 MW.

Další částí skupiny je ČEZ Distribuce, která se snaží například maximálně vycházet vstříc zákazníkům při zapojování fotovoltaiky do distribuční sítě.

Při řešení dopadů současné energetické krize na zákazníky je podstatná poslední část skupiny – ČEZ Prodej. Pomáhá lidem v krizových situacích a zákazníkům, kteří se ocitli bez dodavatele energií nebo mají nevýhodnou smlouvu s jiným dodavatelem. Dále  radí lidem, jak mohou snížit spotřebu energií, a nabízí například i odklad plateb za nedoplatky za energie a jejich rozložení do splátek bez navýšení.

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.