Firmy se stále častěji budou setkávat s tím, že po nich jejich odběratelé či banky budou požadovat data z oblasti ESG. Hlavně pro malé a střední podniky může být vytváření zpráv o tom, jak mají nastavena pravidla ve vztahu k životnímu prostředí, v sociální oblasti a při řízení firmy, obtížný úkol.

Jak mají malé a střední podniky projít celým procesem od výpočtu uhlíkové stopy přes nastavení relevantních cílů v udržitelnosti až po případné vytvoření zprávy o ESG? Jednou z levnějších možností, jak nárokům vyhovět a třeba nepřijít o hodnotné zakázky, je digitalizace. Na tu se orientuje i společnost Impact Metrics (sesterská společnost Ekonews), která vyvinula ve spolupráci se společnostmi Frank Bold  a LCA Studio specializovaný software.

„V rámci naší poradenské praxe v oblasti udržitelnosti jsme zjistili, že kvůli náročnosti a rozsahu je udržitelnost spíše pro vyvolené, tedy pro společnosti, které na poradenství mají nemalé rozpočty. Naší ambicí je pomáhat nejen jim, ale především menším a středně velkým firmám,“ vysvětluje Dan Heuer, šéf společnosti Impact Metrics. Heuer je zároveň spoluzakladatelem poradenské firmy Fair Venture, která se poradenství v udržitelnosti věnuje od roku 2018 a jejíž know how se při vývoji digitálních nástrojů hodilo.

Směrnice CSRD o nefinančním reportingu sice ještě neplatí, ale nároky na zveřejňování dat o uhlíkové stopě, spotřebě energií a vody, o pracovních podmínkách či dodavatelském řetězci stoupají už nyní. Dodavatelé automobilového průmyslu to zažívají jako jedni z prvních. „Německý výrobce aut nám poslal dopis, ať dodáme nefinanční data, jinak jako dodavatel dílů končíme,“ popisuje zástupce jedné menší firmy.

„Nejdůležitější je neřešit, že ESG je z EU. Není to jen o byrokracii, ale může to byznysu přinést efektivnější nakládání s výrobními zdroji. Na úrovni Evropské komise byli naším největším spojencem vždy investoři. Čím více dat mají o firmě, tím lepší mají představu, jak bude výkonná,“ uvádí Pavel Franc, šéf expertní skupiny Frank Bold, která se v Bruselu podílí na tvorbě legislativy v této oblasti.

Vysvětlujeme ESG. Víme, že vyhovět regulaci není lehké, vzkazuje Evropská komise

Začne to u tisícovky

Jak upozorňují experti Impact Metrics, lepší je začít dříve než později. Firma, která o sobě bude mít data, bude konkurenceschopnější. „Zatím je zde pro firmy hodně příležitostí, do budoucna se z toho stane povinný standard,“ upozorňuje Heuer.

Směrnice CSRD zavádí povinnost reportovat pro velké firmy od roku 2026 (tedy poprvé za rok 2025). Týkat se bude společností, které plní alespoň dvě ze tří kritérií, mezi něž patří 250 zaměstnanců, roční obrat přesahující jednu miliardu korun, či aktiva nad půl miliardy korun. V Česku se bude v první vlně týkat více než tisícovky společností.

Pokud si chce firma o sobě nejprve zjistit, jak na tom je, stačí, když si projde ESG Checklist. „Jde o desetistránkový dokument, kdy firma zdarma získá odpovědi na otázky, kde se nachází,“ popisuje Martin Klofanda, který má v Impact Metrics na starosti Business Development.

Společnost Impact Metrics uvádí na trh digitální uhlíkovou kalkulačku a následovat budou produkty ESG Start a ESG Komplet. „Ty pokryjí potřeby při řízení a vykazování udržitelnosti menších i velkých firem napříč odvětvími. V případě specifických odvětví bude digitální řešení doplněné o know-how specializovaných konzultantů,“ dodává Klofanda.

V ESG nám někdy chybí proaktivní přístup. Neměli bychom jen reagovat na regulaci

Trh 25 tisíc malých a středních firem

Za vývojem uhlíkové kalkulačky stojí LCA studio Vladimíra Kočího. Na trhu je podle něj spousta kalkulaček zdarma, ale mají své vady. „Často se to dělá špatně, sčítají se tuny a kilogramy. Bude to stát peníze, a když to brzy nepovede k cíli, veřejnost to otráví, získá to pachuť, že dělat ekologii k ničemu nevede,“ varuje.

Kalkulačka na webu Impact Metrics bude umět spočítat i Scope 3, což zahrnuje emise oxidu uhličitého vytvářené zaměstnanci či dodavateli. Ten je přitom nejobtížnější disciplínou, protože k němu nemá většina firem dostatečná data. Zároveň ale u většiny podniků představuje tato část největší díl jejich uhlíkové stopy.

Impact Metrics cílí svými produkty hlavně na malé a střední podniky, které nemají finanční ani časové kapacity se tématu ESG věnovat. Relevantní trh je podle odhadů 25 tisíc firem, z čehož chce Impact Metrics cílit na pětinu a získat aspoň tisíc až 1500 firem.

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.