Česká rada pro šetrné budovy začne mapovat a vytvářet cestu, jak dosáhnout uhlíkové neutrality ve stavebnictví. Česká rada se tak připojila k projektu #BuildingLife Světové rady pro šetrné budovy, jehož cílem je nastínit cestu k uhlíkově neutrální Evropě.

V rámci projektu, který je podporovaný Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), vznikne dokument Zero Carbon Roadmap pro stavebnictví. Ten má být vodítkem k dosažení uhlíkově neutrálního zastavěného prostředí v Česku.

„Stavebnictví, přestože prochází zásadními změnami, stále patří mezi největší znečišťovatele. Může až za 38 procent celosvětových emisí CO2. Přibližně deset procent z těchto emisí se uvolňuje před zahájením výstavby, tedy během výroby a přepravy stavebních materiálů, a při samotném stavebním procesu. Zbylá část, 28 procent emisí, vzniká při provozu budov,“ uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

Evropská unie se zavázala v rámci postupných kroků prostřednictvím Green Deal a Fit for 55 k dosažemí uhlíkové neutrality do roku 2050. A přispět tak ke zmírnění klimatické změny, k čemuž se zavázalo 195 zemí světa v rámci Pařížské dohody.

Na dosažení uhlíkově neutrální Evropy je zaměřena kampaň #BuildingLife, kterou iniciovala Světová rada (WorldGBC), a k níž se již připojily rady pro šetrné budovy z deseti evropských zemí. Kampaň finančně podporuje IKEA Foundation, Laudes Foundation, dále EBRD a European Climate Foundation. Díky těmto prostředkům již byly v deseti zemích vypracovány národní plány- roadmapy, které nastiňují konkrétní cestu k uhlíkové neutralitě a zároveň mají pomoci urychlit potřebné změny v průmyslu i v přístupu politiků.

„Klimaticky neutrální Evropy nelze dosáhnout, pokud se nebudeme zabývat celkovým dopadem zastavěného prostředí – provozním a zejména vázaným uhlíkem v rámci celého životního cyklu. #BuildingLife je nejambicióznějším projektem, do kterého se kdy evropská regionální síť WorldGBC pustila,“ dodal Stephen Richardson, ředitel Evropské regionální sítě WorldGBC.

Budeme zase srkat "turka"? I o tom rozhodne postupující klimatická změna

Česká roadmapa bude do konce roku 2023

Po vzoru dalších zemí zapojených do kampaně #BuildingLife začala CZGBC připravovat Zero Carbon Roadmap, který ukáže cestu, jak dosáhnout uhlíkové neutrality v celém životním cyklu budov v rámci Česka. Roadmapa, která bude vypracována do konce letošního roku, má být pojítkem mezi směrnicemi EU a realistickým nastavením národního prostředí, které je utvářeno legislativními požadavky, finančními možnostmi, kapacitou výroby a pracovních sil.

„Od produkce materiálů, ze kterých stavíme naše budovy, přes paliva, která používáme na našich stavbách, až po energii používanou k vytápění, osvětlení a napájení kanceláří a domácností, to vše je třeba omezit, bereme-li vážně závazek obsažený v Pařížské dohodě,“ upozornila Simona Kalvoda.

Roadmapa bude zahrnovat návrhy konkrétních opatření pro dotčené subjekty, tedy pro vládu a místní orgány, developery, investory a majitele budov, projektanty a architekty, výrobce stavebních materiálů a technologií, správce budov, finanční instituce, nevládní organizace a akademickou sféru. Dokument bude obsahovat i doporučení týkající se nastavení celkového legislativního rámce udržitelného stavebnictví, možných mechanizmů financování, dále například změn systému vzdělávání, zvyšování kvalifikace a povědomí veřejnosti. Díky roadmapě se budou moci firmy inspirovat při vypracování své vlastní strategie uhlíkové neutrality.

Stavebnictví a budovy vůbec představují sektor s dlouhým životním cyklem trvajícím mnoho desetiletí, někdy i století. Nové budovy už musí splňovat určité standardy na energetickou náročnost a ty se postupně zpřísňují. Návrh EU počítá s tím, že od roku 2030 se budou moci stavět pouze bezemisní budovy. Starší objekty je ale nutné renovovat. V České republice je průměrné stáří obytných budov 50 let. Předpokládá se, že 80 procent ze stávajícího fondu budov zde bude stát i za 30 let, tedy ještě v roce 2050, ke kterému jsou stanoveny závazky v Pařížské dohodě.

Vlny veder a klimatická změna: Jak se v problematice změny klimatu vyznat

Rekonstrukce je nutné zrychlit

Dle odhadů projde budova každých 20 až 30 let rekonstrukcí. Do roku 2050 tak majitele čeká jedna větší nebo více dílčích renovací, a to ať vlastníky rodinných domů, firemních nebo státních budov. Je však potřeba zajistit, aby renovace proběhly účelně a aby na sebe navazovaly.

„Je nutné se zaměřit na renovace, podporovat jejich vysoký standard a maximálně pomáhat všem vlastníkům v jejich uskutečnění. Tedy odstraňovat legislativní bariéry, poskytovat poradenství a nabízet možnosti jejich financování. Aby bylo dosaženo cíle z pařížské dohody, je nutné v Česku zrychlit tempo renovací dvoj až trojnásobně,“ upřesnila Simona Kalvoda. Ročně se totiž nyní zrenovuje méně než jedno procento stávajících budov. Navíc zdaleka ne všechny renovace jsou dostatečné z hlediska udržitelnosti.

CZGBC má zájem spolupracovat při přípravě roadmapy se všemi zúčastněnými stranami z celého spektra udržitelného stavebnictví. Vítá další zainteresované firmy, politiky i výzkumné pracovníky, aby se zapojili a podpořili vznik a následnou implementaci dokumentu.

 

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.