Velká média výrazně ovlivňují vnímání závažnosti globálního oteplování a formování veřejného mínění o tomto tématu. Minimálně ta britská v nedávné době otočila a z dříve skeptického tónu přepnula do souhlasného a podporující módu.

Ve Velké Británii se výzkumu mediálního pokrytí problematiky globálního oteplování věnuje například Reauters Institute, který spadá pod prestižní Oxfordskou univerzitu. Právě ten nedávno informoval o zlomu v dosavadním trendu, který nastal v britských bulvárních denících v souvislosti se způsobem a frekvencí informování o změnách klimatu, připomněl nedávno ve svém úvodníku pro denní přehled Bloomberg Green Jess Shankleman.

Zahraniční studie přitom naznačují, že právě masmédia představují v otázkách týkajících se změn klimatu hlavní informační kanál široké veřejnosti.

Změna klimatu v popředí zájmu britských bulvárů

Pomyslným bodem zlomu byl loňský listopad, kdy premiér Boris Johnson představil svůj desetibodový plán přechodu na zelenou ekonomiku. Britský tisk, bulvární nevyjímaje, tehdy premiérovi Spojeného království překvapivě svorně přitakával. I bulvární deníky jako je The Sun nebo The Daily Express, které se v politickém spektru tradičně orientují ke konzervativní pravici, a které se v minulosti k otázkám globálního oteplování vyjadřovaly skepticky, informovaly o nově vytyčeném vládním plánu bez větších výhrad.

Některé pravicové noviny sice kritizovaly premiérův plán zakázat prodej nových aut na fosilní paliva, nikdo z nich však nepolemizoval s vědeckými poznatky, které za tímto rozhodnutím stály. „Jde o obrat o 180 stupňů,“ řekl agentuře Bloomberg James Painter z oxfordského Reuters Institutu, který se zastoupením změny klimatu v médiích dlouhodobě zabývá. „Před pěti lety by takový výrok předsedy vlády pravicový tisk rozcupoval”, dodává.

Bulvární plátek The Daily Express, který dříve publikoval články přiklánějící se k názorům klimatoskeptiků a „proslavil“ se článkem !Sto důvodů, proč je klimatická změna přirozená“, nyní na svých stránkách prosazuje daňové úlevy na solární panely. Deník The Sun pro změnu nabízí svým čtenářům tipy, jak snížit svou uhlíkovou stopu.

Nejnovější průzkumy společnosti YouGov zabývající se průzkumem trhu ukazují, že zájem britské veřejnosti o životní prostředí nabývá na síle a přesahuje i problematiku kriminality nebo přistěhovalectví. Podle tohoto průzkumu se v říjnu 56 procent z těch, kteří hlasovali pro brexit, vyjádřilo jednoznačně pro to dát boji s klimatickými změnami velkou prioritu.

Bulvární listy jsou, co se změny klimatu týká, dobrým barometrem toho, jak se ve Velké Británii vyvíjí veřejné mínění, a zároveň znamením, že se pravděpodobně bude i nadále ubírat tímto směrem, říká k novému trendu Painter.

Do jisté míry je podpora premiérovy politiky v oblasti změny klimatu přirozená, a to i navzdory předchozím tendecím pravicově zaměřeného tisku popírat závažnost tohoto problému. Johnson je hlavou pravicové Konzervativní strany, kterou bulvární noviny jako je The Daily Express The Sun tradičně podporovaly a jejichž sympatie si Johnson získal coby hnací síla brexitu.

„Zelený” trend je i součástí měnící se obchodní strategie, říká Painter. Klesající počet čtenářů tištěných novin pro The Daily Express znamená, že se redaktoři musí více obracet na online čtenáře, kteří většinou patří k mladší generaci a pro které problematika klimatické krize představuje palčivější téma. Během posledních let vzrůstá i konkurence zahraničních digitálních médií, jako jsou Vice a Huffington Post, které čtenářům nabízejí velkou nabídku článků o životním prostředí a nutí britský bulvár držet krok.

Zprávy o změně klimatu se sice v britském bulvárním tisku mění, nicméně základní hodnoty zůstávají neměnné. Zatímco oba zmiňované bulvární deníky zaujímají nacionalistický přístup a hledají způsoby, jak mohou jednotlivci snižovat svou uhlíkovou stopu, levicové listy, jako je The Guardian nebo Independent, se zaměřují spíše na mezinárodní spolupráci a roli globálních trhů.

Změna trendů i v seriózním tisku

Předloni deník The Guardian oznámil plánované změny ve stylu informování veřejnosti o klimatických změnách. Ve svých textech začal místo obratu „klimatická změna“ používat slovní spojení „klimatická krize“ či „klimatické zhroucení“ a „klimatické skeptiky“ začal označovat jako „popírače klimatického výzkumu“. Místo globálního oteplování je nově preferovaným slovním spojením novinářů tohoto britského listu „globální ohřívání“ (global heating).

„Chceme zajistit, abychom byli přesní z vědeckého hlediska a zároveň abychom tuto velmi důležitou záležitost čtenářům popisovali přesně,“ řekla šéfredaktorka The Guardian Katharine Vinerová. „Například slovní spojení ‚klimatická změna‘ zní poněkud pasivně a mírně, jestliže vědci mluví o katastrofě pro lidstvo,“ dodala.

Avatar
Kateřina Hefler

Kateřina Hefler se ve volném časem věnuje hlavně focení, její práci je ke shlédnutí zde na www.katerinahefler.com a některé její fotky můžete vidět i na Ekonews.