Eliška Beranová

O Eliška Beranová

Eliška Beranová je právnička expertní skupiny Frank Bold, kde se dlouhodobě věnuje strategickým rozhodčím řízením, komunitní energetice a transformaci české energetiky směrem k čistým, nízkoemisním zdrojům energie. Od roku 2022 vede legislativní skupinu Unie komunitní energetiky, založenou expertní skupinou Frank Bold ve spolupráci s Hnutím Duha.
Přejít nahoru