Klimatické cíle, cirkulární ekonomika a spolupráce města s byznysem. To jsou hlavní témata, jimiž se bude zabývat první mezinárodní konference v Česku: Cirkulární města & Byznys. Konference se koná 22. listopadu v Centru architektury a městského plánování (CAMP). 

Cirkulární ekonomika hraje v plnění klimatických cílů ve městech i firmách klíčovou roli. Kde si stojí Praha? Jak na jejich plnění může město efektivně spolupracovat s byznysem? Jaká je role byznysu v cirkulárním městě v oblasti stavebnictví a potravin a kde je prostor pro inovace? O tom všem budou celý den debatovat zástupci předních mezinárodních organizací: Ellen MacArthur Foundation, Circle Economy a Metabolic.

Circular Glasgow se dopoledne podělí o zkušenost, jaký význam má cirkulární ekonomika pro spolupráci s firmami. Právě skotské město Glasgow anebo nizozemský Amsterdam patří k městům, kde dobře funguje spolupráce s byznysem.

Odpoledne na konferenci bude patřit diskuzím zástupců Prahy i byznysu, jak konkrétně mohou vzájemně naplňovat cíle strategie Cirkulární Praha 2030 v oblastech stavebnictví a potravin.

Konferenci pořádá Pražský inovační institut s podporou hl. města Prahy. Více informací je k dispozici na www.cirkularnimesta.cz, kde je také přístup k registraci. Účast na konferenci je zdarma.

redakce
redakce

Komerční obsah označený jako Brandnews připravuje redakce Ekonews ve spolupráci s obchodními partnery. Jejich cílem je informovat o zajímavých produktech a tématech a propojit partnery se čtenáři.