Praha 28. listopadu 2023 (PROTEXT) – Centrum pro regionální rozvoj už v programovém období 2021 až 2027 vyhodnotilo 1575 projektů, které žádají o dotaci z IROP v úhrnné výši 33,2 miliardy Kč. První miliarda už byla úspěšným příjemcům vyplacena. Centrum zároveň dokončuje administraci předchozího IROP pro roky 2014-2020.

„První miliarda je symbolickým milníkem a také důkazem, že nový IROP úspěšně běží. První výzvy byly vyhlášeny před rokem, žadatelé tak ukazují, že mají dobře připravené projekty. Do roku 2027 máme pro ně v IROP připraveno zhruba 117 miliard,“ vysvětluje Helena Miškovičová, ředitelka sekce IROP v Centru pro regionální rozvoj.

Až do konce ledna 2024 pracuje Centrum souběžně na dvou programových obdobích. Musí totiž uzavřít poslední projekty z období minulého, do kterého v roce 2021 mimořádně přibylo 28,1 miliard pro nemocnice, sociální oblast, hygienické stanice a složky IZS v reakci na pandemii Covid-19. „Naší prioritou je vše stihnout. Chybí nám méně než osm set žádostí o platbu za celkových 25 miliard korun. Každým dnem toto číslo pochopitelně klesá, i když většinu z nich ještě nemáme na stole a největší nápor čekáme na přelomu roku,“ dodává Helena Miškovičová.

Celková alokace IROP 2014-2020 činí přibližně 149 miliard Kč. IROP rozděloval v tomto období nejvíc evropských peněz ze všech operačních programů v Česku. V současném období, tedy do roku 2027, je druhým největším zdrojem evropských dotací.

 

O Centru pro regionální rozvoj České republiky:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (www.crr.cz) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Už od roku 1996 je její hlavní činností administrace a kontrola čerpání evropských fondů. Nyní má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programů evropské územní spolupráce. Centrum je také hostitelskou organizací celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2016 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i klientů a zároveň udržet vysokou úroveň kvality práce.